Form ve Dilekçeler

SGK-001-Sigortalılk Muafiyet Belgesi

SGK-002-Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi

SGK-003-Sigortalı Bildirim Belgesi

SGK-004-Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)

SGK-005- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi

SGK-008-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)

SGK-010-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)

SGK-012-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)

SGK-014-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)

SGK-016-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları)

SGK-017-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları için Açıklama)

SGK-018-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)

SGK-020-Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi

SGK-022-İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi

SGK-023-İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)

SGK-024-Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)

SGK-025-Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)

SGK-026-12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi

SGK-027-Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-028-Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-029-Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-030-Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi

SGK-031-Çalışılmadığına Dair Bildirim

SGK-032-İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu

SGK-033-Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

SGK-034-Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi

SGK-035-Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği

SGK-036-4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim

SGK-038-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi

SGK-039-Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi

SGK-040-Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi

SGK-041-Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname

SGK-042-Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname

SGK-043-Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi

SGK-044-Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname

SGK-045-1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi

SGK-046-5473 SK Ek Ödeme

SGK-047-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)

SGK-048-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)

SGK-049-Banka Değişikliği Talep Formu

SGK-050-Dul-Yetim Maaş Başvurusu

SGK-051-Erkek Yetim Taahhütname Formu

SGK-052-Evlenme İkramiyesi

SGK-054-Feragatname

SGK-055-Görev Tazminatı

SGK-056-Kimlik Araştırma Belgesi

SGK-057-Temsil Tazminatı

SGK-058-Toptan Ödeme Talep Dilekçesi

SGK-059-Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı

SGK-060-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi

SGK-061-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanalara Mahsus Beyan ve Taahüt Belgesi

SGK-062-Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi

SGK-063-Tahsis Talep ve Beyan Taahhut Belgesi

SGK-064-Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi

SGK-065-Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi

SGK-066-4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi

SGK-069-4-1/a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu

SGK-070-4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu

SGK-071-4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel

SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi

SGK-073-4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu

SGK-074-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

SGK-075-Mali Durum Bildirim Formu

SGK-076-Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Trafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlilşkin Rapor

SGK-077-Emeklilik Belgesi

SGK-078-Kadro Derecesi Formu

SGK-079-Pasaport

SGK-080-Ek Karşılık Primi ve Faturalı Alacaklar

SGK-081-Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu

SGK-082-İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu

SGK-083-Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname

SGK-084-Almanya Sağlık Talep Formu

SGK-085- Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe

SGK-086-İdarecelerce e-Borç Sorgulama Yetki Talep Formu

 

SGK-087-İdarelerce e-Borç Sorgulama Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı

SGK-088-E-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi yazısı ve ekleri olan “E-Borcu Yoktur Aktivasyon formları

SGK-089-Doktor Yetki Tanımlama Formu

SGK-090-Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Bildirim Uygulaması Yetki Talep Formu

SGK-091-Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kâğıdı

SGK-092-İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu-Sağlık Hizmet Sunucuları

SGK-093-2018/38 Genelge Ek:20 Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Konulu Dilekçe Örneği