Form ve Dilekçeler

Ek-001-A Sigortalılık Muafiyet Belgesi  
Ek-001-B Muafiyet Halinin Kalktığını Gösterir Belge  
Ek-002 Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi  
Ek-003 Sigortalı Bildirim Belgesi  
Ek-004 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4-1-a-b)  
Ek-005 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c)  
Ek-006 Sigortalı İşten Ayrılış (4/ a-b)  
Ek-007 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/a-b Açıklama)  
Ek-008 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)  
Ek-009 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c Açıklama)  
Ek-010 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)  
Ek-011 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c Açıklamalar)  
Ek-012 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)  
Ek-012/a Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi Devamı (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)  
Ek-013 Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için Açıklamalar)  
Ek-014 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)  
Ek-015 Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için Açıklamalar)  
Ek-016 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları  
Ek-018 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları  
Ek-019 Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları için açıklamalar)  
Ek-020 Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi  
Ek-021 Genel Sağlık Sigortası İşe Giriş Bildirgesi (Açıklama)  
Ek-022 İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi  
Ek-023 İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)  
Ek-024 Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)  
Ek-025 Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)  
Ek-026 12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi  
Ek-027 Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi  
Ek-028 Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi  
Ek-029 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi  
Ek-030 Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi  
Ek-031 Çalışılmadığına Dair Bildirim  
Ek-032 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu  
Ek-033 Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu  
Ek-035 Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği  
Ek-036 4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim  
Ek-037 Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (Açıklama)  
Ek-038 Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi  
Ek-039 Sağlık Kuruluşuna Sevk Talep Belgesi  
Ek-040 Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ile TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Talep Formu  
Ek-041 Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Alanlar için Temsil/Makam Beyanı  
Ek-042 Üç Aylıktan Bir Aylığa Geçiş, Adres ve Banka Değişikliği, Öğrenci Belgesine Göre Aylık Devamı, Göreve Başlamadan Dolayı Aylık Kesilme Talebi ve Varis Ödeme Talebi  
Ek-043 Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi  
Ek-044 3201 Sayılı Kanunun Geçici 8 inci Maddesine İstinaden Davalardan Feragat Edildiğine Dair Dilekçe  
Ek-045 3713 Kapsamındakilerle İlgili Durum Belgesi  
Ek-046 5473 SK Ek Ödeme  
Ek-047 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)  
Ek-048 Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)  
Ek-049 4-1(c) - 5434 sayılı Kanunun Ek 84. Maddesi Uyarınca Doktorlara Yapılacak Ek Ödeme İçin Beyan İsteme  
Ek-050 Dul-Yetim Maaş Başvurusu  
Ek-051 Erkek Yetim Taahhütname Formu  
Ek-053 Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli  
Ek-054 Feragatname  
Ek-055 Görev Tazminatı  
Ek-056 Kimlik Araştırma Belgesi  
Ek-057 Temsil Tazminatı  
Ek-058 Toptan Ödeme Talep Dilekçesi  
Ek-059 Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı  
Ek-060 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi  
Ek-061 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi  
Ek-062 Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi  
Ek-064 Yurtdışı Bulgaristan Yasam Belgesi  
Ek-065 Yurt Dışı Süreleri Borçlanma Talep Dilekçesi  
Ek-066 4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi (ilk sayfa)  
Ek-067 4-1/a Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (devam sayfası)  
Ek-068 4-1/a Aylık prim ve hizmet belgesi (arka yüzü )  
Ek-069 4-1/a e-Borcu Yoktur Başvuru Formu  
Ek-070 4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu  
Ek-071 4-1/a İnşaatın İkmal Edilen Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel  
Ek-072 4-1/a İşyeri Bildirgesi  
Ek-073 4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu  
Ek-074 Mali Durum Bildirim Formu  
Ek-075 Yurtdışı Birimlerince Bağlanan Aylık Sahiplerinin Sağlık Aktivasyon Talep Formu  
Ek-076 Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu  
Ek-077 Emeklilik Belgesi  
Ek-078 Kadro Derecesi Formu  
Ek-079 Pasaport  
Ek-080 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen "Çok Zor Durum" Halinin Tespitine İlişkin Rapor  
Ek-081 Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı  
Ek-082 İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu-Sağlık Hizmet Sunucuları  
Ek-083 Devlet Memurları İstirahat Raporu Görüntüleme Ve İş Kazası-Meslek Hastalığı Bildirim Uygulaması Yetki Talep Formu  
Ek-084 Doktor Yetki Tanımlama Formu  
Ek-085 Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Sağlık Yardımları Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi  
Ek-086 Dış Temsilciliklerimizce Düzenlenen Belgelerle Borçlanma Talebinde Bulunanlardan 1/1/1992 Öncesine Ait Yurda Giriş Çıkış Tarihlerini Belgelendiremeyenlere Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesi  
Ek-087 2018/38 Genelge Ek:20 Kurum Sağlık Kurulu Kararlarına İtiraz Konulu Dilekçe Örneği